key:housenew_sale_likekey:housenew_newhouse_like 二手房房龄真的影响了房贷期限? -济南房地产网,济南房产新闻,房产资讯
1

二手房房龄真的影响了房贷期限?

2015-12-02 10:08:27 来源: 融360

[ 摘要 ]

关于房贷最长期限是多久,多数人的印象里是30年,其实只答对了一半。一般银行规定购买新房贷款年限最长可达30年,但是对于二手房来说,往往是达不到30年的,其中一个重要原因就是因为二手房房龄影响了房贷期限,这是怎么回事呢?

我们先来看看银行对二手房贷款年限的规定:
不同的银行其具体规定有所不同,小编总结出了以下几种:

1、 二手房房龄和贷款年限之和不能超过30年;

2、 贷款到期日不能超过土地使用的到期年限;

3、 贷款期限与借款人年龄之和不得超过60岁;

从上述规定来看,二手房贷款最长能贷多久与房龄密切相关,房龄越短,贷款期越长。房子的房龄自房屋竣工验收合格交付使用之日起开始计算房屋的年限,银行对二手房的房龄有比较严格的规定,若房龄过老,那么贷款申请很可能会被银行拒绝。有的银行要求二手房房龄和贷款时间加起来不能超过30年,有的直接规定二手房房龄不能超过15年(一般最长为20-25年)。

这也太严格了吧,简直是“房别歧视”!

咱先别急着吐槽,先听听银行是怎么说的吧。

小编咨询了银行业内人士,给出的答复是:房屋楼龄越长,房屋升值保值的空间越小,对于银行来说风险就更大。简单的说,就是房龄越大,房子就越不值钱。同时,由于目前法律上对普通住宅土地使用年限规定为70年,却没有对70年之后的房屋处置作出明确规定,假如一套二手房买的时候仅剩下10年产权了,等70年期限到了以后,房屋还处于还贷期,而房子的处置还未确定,这对于银行来说是不利的。此外,老房子在权属方面也易出纠纷,一旦贷款人无法正常还款,银行也难以处置。因此为了降低风险,银行才会对房龄做出要求。

哦哦,原来咱们又错怪银行了!

对于我们购房者来说,购买二手房的时候一定要注意房龄,一般来说,了解新建商品房的房龄的话搞清楚房屋的建筑年代就可以。

小编在此提醒各位,在购买二手房,特别是房龄较长的房子时,在二手房买卖合同中切记对贷款方面的相关事宜进行条款约定,如贷款合同审批不能通过时,违约责任该如何约定,由哪方承担;何种情况下可以解除二手房买卖合同等等,最大程度的维护自己的利益。

 【以上内容来自互联网,文中观点并不代表本网站立场,仅供参考!】

声明:以上资讯中涉及到的面积均为建筑面积
微信
更多分享
猜你感兴趣的新房
array(4) { [2]=> array(16) { [0]=> string(5) "11314" ["id"]=> string(5) "11314" [1]=> string(64) "/borough/picture/2017-09-18/9c1916f9fb57895910eec7288ea231b3.jpg" ["borough_thumb"]=> string(87) "http://127.0.0.1/upfile/borough/picture/2017-09-18/9c1916f9fb57895910eec7288ea231b3.jpg" [2]=> string(29) "北科建·泰悦翡翠大观" ["borough_name"]=> string(29) "北科建·泰悦翡翠大观" [3]=> string(2) "29" ["cityarea_id"]=> string(9) "历下区" [4]=> string(5) "23000" ["borough_avgprice"]=> string(5) "23000" [5]=> string(51) "历下花园路与奥体西路交汇处向西366米" ["borough_address"]=> string(51) "历下花园路与奥体西路交汇处向西366米" [6]=> string(10) "2017-09-21" ["sell_time"]=> string(10) "2017-09-21" [7]=> string(7) "元/㎡" ["priceunit"]=> string(7) "元/㎡" } [1]=> array(16) { [0]=> string(5) "11411" ["id"]=> string(5) "11411" [1]=> string(64) "/borough/picture/2017-12-19/5945ecb7a640b14443959b3fabc23154.jpg" ["borough_thumb"]=> string(87) "http://127.0.0.1/upfile/borough/picture/2017-12-19/5945ecb7a640b14443959b3fabc23154.jpg" [2]=> string(14) "中海·珑岸" ["borough_name"]=> string(14) "中海·珑岸" [3]=> string(2) "32" ["cityarea_id"]=> string(9) "历城区" [4]=> string(5) "17500" ["borough_avgprice"]=> string(5) "17500" [5]=> string(37) " 历城将军路黄台大酒店北邻" ["borough_address"]=> string(37) " 历城将军路黄台大酒店北邻" [6]=> string(10) "2018-03-28" ["sell_time"]=> string(10) "2018-03-28" [7]=> string(7) "元/㎡" ["priceunit"]=> string(7) "元/㎡" } [3]=> array(16) { [0]=> string(4) "6175" ["id"]=> string(4) "6175" [1]=> string(64) "/borough/picture/2017-08-07/02c74d8b04ab2ef566ad95ad4356aa07.jpg" ["borough_thumb"]=> string(87) "http://127.0.0.1/upfile/borough/picture/2017-08-07/02c74d8b04ab2ef566ad95ad4356aa07.jpg" [2]=> string(12) "景和山庄" ["borough_name"]=> string(12) "景和山庄" [3]=> string(2) "32" ["cityarea_id"]=> string(9) "历城区" [4]=> string(5) "13000" ["borough_avgprice"]=> string(5) "13000" [5]=> string(63) "历城经十东路与凤鸣路交界处山东建筑大学东邻" ["borough_address"]=> string(63) "历城经十东路与凤鸣路交界处山东建筑大学东邻" [6]=> string(10) "2017-08-05" ["sell_time"]=> string(10) "2017-08-05" [7]=> string(7) "元/㎡" ["priceunit"]=> string(7) "元/㎡" } [0]=> &array(16) { [0]=> string(5) "11544" ["id"]=> string(5) "11544" [1]=> string(64) "/borough/picture/2018-05-18/44ab7fd2b7f492c7aeadd6fd2bb6d414.jpg" ["borough_thumb"]=> string(87) "http://127.0.0.1/upfile/borough/picture/2018-05-18/44ab7fd2b7f492c7aeadd6fd2bb6d414.jpg" [2]=> string(15) "龙湖新壹街" ["borough_name"]=> string(15) "龙湖新壹街" [3]=> string(2) "30" ["cityarea_id"]=> string(9) "槐荫区" [4]=> string(1) "0" ["borough_avgprice"]=> string(1) "0" [5]=> string(61) "槐荫青岛路与腊山河西路交界处北行800米路东 " ["borough_address"]=> string(61) "槐荫青岛路与腊山河西路交界处北行800米路东 " [6]=> string(10) "2018-05-27" ["sell_time"]=> string(10) "2018-05-27" [7]=> string(7) "元/㎡" ["priceunit"]=> string(7) "元/㎡" } }